Cập nhật: 08:48:43 20/09/2023

Người đạt giải được trao Giấy khen và tiền thưởng kèm theo. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:

- Giải cá nhân:

+ 01 Giải Nhất: 250.000 đồng;

+ 02 Giải Nhì, mỗi giải: 200.000 đồng;

+ 03 Giải Ba, mỗi giải: 150.000 đồng;

+ 04 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 100.000 đồng;

- Giải tập thể: Dành cho các chi có số lượtdự thi nhiều xếp từ cao xuống thấp. Trường hợp các đơn vị có số lượt dự thi bằng nhau thì trao giải cao hơn cho đơn vị đạt được nhiều giải cá nhân hơn (tính theo thứ tự ưu tiên sau: số lượng giải nhiều hơn; có nhiều giải cao hơn).

+ 01 Giải Nhất: 300.000 đồng;

+ 01 Giải Nhì: 250.000 đồng;

+ 01 Giải Ba: 150.000 đồng;