Cập nhật: 08:26:57 06/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐPH ngày 18/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Tam Kỳ về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022; Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật đợt 2 năm 2022, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân.

- Khuyến khích thí sinh dự thi ngoài địa bàn thành phố Tam Kỳ.

II. NỘI DUNG THI 

Tập trung vào các quy định pháp luật sau:

- Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020;

- Luật Biển Việt Nam năm 2012;

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

III. HÌNH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Chuyên mục “THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN” trên Cổng Thông tin điện tử Phòng Tư pháp: tuphaptamky.gov.vn, ứng dụng Smart Tam Kỳ (mục “Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật” trong phần “Tiện ích”) và mạng xã hội Facebook (trang Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100075694442163, bài đăng được ghim trên cùng (có cùng đường dẫn tới địa chỉ của Cuộc thi được tổ chức trên Cổng thông tin điện tử Phòng Tư pháp). 

Để được dự thi, thí sinh cần đăng ký tài khoản, hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin:

- Họ và tên;

- Địa chỉ thường trú;

- Đơn vị công tác (nếu có);

- Ngày tháng năm sinh, Giới tính;

- Số điện thoại (của công dân, của học sinh nếu có hoặc của phụ huynh).

 * Lưu ý:

- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét là bài dự thi hợp lệ và trao giải. Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần.

- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

2. Cách thức thi

Thí sinh tham gia thi sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được xáo trộn từ bộ đề gồm 50 câu hỏi được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm (chọn A,B,C, D). Số lượng câu hỏi trong mỗi phần thi trực tuyến là 20 câu hỏi. Mỗi lần thi trực tuyến kéo dài tối đa 20 phút. Bên cạnh đó thí sinh trả lời 01 câu hỏi phụ “Có bao nhiêu thí sinh trả lời đúng nhất 20 câu hỏi trắc nghiệm?”. Như vậy, tổng số câu hỏi là 21 câu.

3. Cách tính điểm

a) Người đạt giải là người có số điểm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Ban Tổ chức.

b) Trường hợp nhiều người dự thi có số lượng câu trắc nghiệm trả lời đúng nhất bằng nhau sẽ xử lý như sau:

- Người đạt giải là người trả lời đúng nhất hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng nhất tất cả các câu trắc nghiệm (kể cả lệch trên, lệch dưới vẫn tính như nhau).

- Nếu có nhiều người trả lời đúng nhất hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng nhất tất cả các câu trắc nghiệm thì ưu tiên người có thời gian hoàn thành bài thi ngắn hơn.

IV. THỜI GIAN THI

Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 20 ngày (từ 00h00’ ngày 08/8/2022 đến 00h00’ ngày 28/8/2022).

V. GIẢI THƯỞNG

Người đạt giải được Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trao Giấy khen và tiền thưởng kèm theo. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:

- Giải cá nhân:

+ 01 Giải Nhất: 500.000 đồng;

+ 02 Giải Nhì, mỗi giải: 400.000 đồng;

+ 03 Giải Ba, mỗi giải: 300.000 đồng;

+ 06 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 200.000 đồng;

- Giải tập thể: Cơ cấu 01 giải nhất: 1.000.000 đồng, dành cho cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất. Trường hợp cơ quan, đơn vị có số thí sinh tham gia bằng nhau thì trao giải cho đơn vị đạt được nhiều giải cá nhân.

Tổng cộng: 4.400.000 đồng.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ: Liên hệ Ông Nguyễn Thanh Bình, ĐT: 0866.028.426.

Hỗ trợ về kỹ thuật: Liên hệ Bà Phan Thị Mỹ, ĐT: 0333.924.049.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên website: tuphaptamky.gov.vn, mục Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến./.

Tải tệp tại đây