Cập nhật: 14:22:59 25/01/2022

* Chia làm 02 Khối:  

+ Khối học sinh Tiểu học: Ban Tổ chức trao 06 giải cá nhân (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích) và 01 giải tập thể.

+ Khối học sinh THCS: Ban Tổ chức trao 06 giải cá nhân (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích) và 01 giải tập thể.

* Về cơ cấu tiền thưởng:

Người đạt giải được Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trao Giấy khen và tiền thưởng kèm theo. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:

- Giải cá nhân: Cơ cấu 06 thưởng  giải

+ 01 Giải Nhất: 500.000đ/ mỗi khối     

+ 01 Giải Nhì: 400.000đ/ mỗi khối

+ 01 Giải Ba: 300.000đ/ mỗi khối

+ 03 Giải Khuyến khích: 200.000 mỗi khối

- Giải tập thể:  Cơ cấu 01 giải nhất: 1.000.000/ mỗi khối