Cập nhật: 07:44:34 12/03/2023

- Giải cá nhân:

+ 01 Giải Nhất: 800.000 đồng;

+ 02 Giải Nhì, mỗi giải: 600.000 đồng;

+ 03 Giải Ba, mỗi giải: 400.000 đồng;

+ 05 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 300.000 đồng.

- Giải tập thể: Dành cho các Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường có số lượt dự thi nhiều xếp từ cao xuống thấp. Trường hợp các đơn vị có số lượt dự thi bằng nhau thì trao giải cao hơn cho đơn vị đạt được nhiều giải cá nhân hơn (tính theo thứ tự ưu tiên sau: số lượng giải nhiều hơn; có nhiều giải cao hơn).

 + 01 Giải Nhất: 1.500.000 đồng;

+ 01 Giải Nhì: 1.000.000 đồng;

+ 01 Giải Ba: 800.000 đồng;

Tổng cộng: 8.000.000 đồng