Cập nhật: 07:36:36 12/03/2023

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Cán bộ, hội viên phụ nữ Hội Liên hiệp phụ nữ 13 xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

II. NỘI DUNG:

Tập trung vào các nội dung liên quan đến quy định pháp luật sau: Luật Bình đẳng giới năm 2006; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

III. THỜI GIAN THI

Cuộc thi sẽ diễn ra từ 00h00’ ngày 01/6/2023 đến 00h00’ ngày 30/6/2023

IV. CÁCH THỨC THI, CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Cách thức thi

- Thí sinh tham gia thi sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được xáo trộn từ bộ đề gồm 100 câu hỏi được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm (chọn A,B,C,D). Số lượng câu hỏi trong mỗi phần thi trực tuyến là 20 câu hỏi. Mỗi lần thi trực tuyến kéo dài tối đa 20 phút. Bên cạnh đó thí sinh trả lời 01 câu hỏi phụ “Theo bạn, số lượt tham gia đợt thi lần này là bao nhiêu?” Như vậy, tổng số câu hỏi là 21 câu.

2. Cách tính điểm

a) Người đạt giải là người có số câu trả lời đúng nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Ban Tổ chức.

b) Trường hợp nhiều người dự thi có số lượng câu trắc nghiệm trả lời đúng nhất bằng nhau sẽ xử lý như sau: Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu trắc nghiệm nhất trong thời gian ngắn nhất. Trường hợp có từ 02 người trở lên trả lời đúng nhiều câu trắc nghiệm nhất, có thời gian trả lời ngắn nhất trùng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào câu hỏi phụ của người dự thi, người dự thi có dự đoán số người tham gia cuộc thi đúng hoặc gần đúng nhất thì sẽ đạt giải (kể cả lệch trên, lệch dưới vẫn tính như nhau)

Tải Thể lệ thi tại đây