Cập nhật: 16:06:40 30/05/2024

 

PHÒNG TƯ PHÁP - ĐOÀN TNCSHCM

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN

                                                                                                                                                

Số:      /BTC

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       

Tam Kỳ, ngày 12 tháng 6 năm 2024

 

THỂ LỆ

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 122/KHLT-PTP-ĐTN ngày 06/6/2024 giữa Phòng Tư pháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tam Kỳ Tuyên truyền pháp luật cho thanh niên trong dịp hè; Quyết định số 128/QĐ-PTP ngày 12/6/2024 của Phòng Tư pháp thành phố về việc Quyết định Thành lập Ban Tổ chức, Ban ra đề và Tổ Thư ký Cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên năm 2024 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

II. NỘI DUNG THI 

Tập trung vào các nội dung liên quan đến quy định pháp luật sau:

- Luật Thanh niên;

- Luật Hôn nhân và gia đình;

- Luật Nghĩa vụ quân sự;

- Luật An ninh mạng;

- Luật Phòng, chống ma túy;

- Luật Giao thông đường bộ;

- Các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những văn bản luật nói trên.

III. HÌNH THỨC THI

1. Thi thiết kế Infographic tuyên truyền luật

1.1. Cách thức thi:

Các thí sinh sử dụng máy vi tính và các phần mềm đồ họa, hình ảnh, tư liệu để thiết kế Infographic tuyên truyền 01 trong các văn bản luật được quy định ở phần “Nội dung thi”. Sản phẩm nộp cho Ban Tổ chức là 01 Infographic theo định dạng file Jpeg hoặc file PNG (kích thước tối đa: 21 cm x 29,7cm, số trang tối đa: 04 trang)  và sau đó trực tiếp thuyết trình về chủ đề đó tại địa điểm thi. Mỗi đội cử 01 thí sinh thuyết trình, lồng ghép tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại địa điểm thi về  chủ đề mà đội thi đã trình bày trong Infographic gửi Ban Tổ chức. Thời gian thuyết trình không quá 15 phút. Nếu quá mỗi phút thư ký sẽ trừ trừ 01 điểm thuyết trình.

Lưu ý ở phần thi thiết kế:

- Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm tự sáng tác, bằng ngôn ngữ tiếng Việt, đảm bảo thuần phong mỹ tục Việt Nam, không chứa đựng những hình ảnh, câu từ phản cảm, dung tục, không sử dụng lại những tác phẩm đã dự thi ở những cuộc thi khác. Đội thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm vì mục đích tuyên truyền mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. 

- Tác giả có tác phẩm được chọn có trách nhiệm chỉnh sửa khi có yêu cầu của BTC về kích thước, bố cục... để phù hợp với tính chất cuộc thi.

1.2. Đội thi: Mỗi Chi đoàn là 01 đội thi, nộp 01 file sản phẩm để dự thi.

1.3. Thời gian thi:

- Mỗi Chi đoàn gửi 01 file dự thi về Ban Tổ chức thông qua Thành đoàn Tam Kỳ (lưu ý các đội thi chọn hình thức gửi file để bảo đảm tốt nhất chất lượng hình ảnh).

Thời gian gửi bài dự thi xem mục IV.

1.4. Điểm thi:

Tổng điểm là 40 điểm, trong đó:

- Điểm thiết kế: 10 điểm (trình bày đẹp, sắc nét, bố cục rõ ràng…); 

- Điểm nội dung: 10 điểm (đúng nội dung pháp luật, không sai lỗi chính tả);

- Điểm thuyết trình: 20 điểm (trình bày đúng chủ đề, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, kết hợp lồng ghép tuyên truyền pháp luật liên quan đến chủ đề). Thời gian mỗi phần thuyết trình không quá 10 phút.

Ngoài ra, 01 thí sinh được Ban giám khảo chấm điểm cao nhất ở phần thi thuyết trình còn được Ban Tổ chức trao giải cá nhân ở nội dung thi này.

Ở phần thi thuyết trình, Ban Tổ chức sẽ ghi âm phần thi của thí sinh để làm tư liệu tuyên truyền.

2. Thi tìm hiểu kiến thức dưới hình thức đuổi hình bắt chữ

2.1. Cách thức thi: Mỗi đội cử ra 01 thí sinh để ghi bảng trả lời 10 câu hỏi ở phần thi đuổi hình bắt chữ tìm hiểu pháp luật. Các thành viên còn lại có thể hội ý để giúp đội của mình đưa ra được phương án chính xác nhất.

2.2. Đội thi: Mỗi Chi đoàn là 01 đội thi. 

2.3. Thời gian thi: Thời gian để trả lời câu hỏi là 01 phút. Sau khi hết thời gian 01 phút các đội thi đưa ra đáp án trả lời câu hỏi theo yêu cầu của người dẫn chương trình.

2.4. Điểm thi: Kết quả ở mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 02 điểm cho đội.

3. Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

3.1. Cách thức thi:

- Phần thi này được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên mạng internet. Ban Tổ chức sẽ cung cấp link đăng ký cho các đội thi để các đội triển khai đến toàn thể đoàn viên trong Chi đoàn dự thi.

- Để được dự thi, thí sinh phải hoàn thành việc cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin liên quan theo hướng dẫn, gồm các thông tin bắt buộc: Họ và tên; Địa chỉ thường trú; Đơn vị công tác học tập; Ngày, tháng, năm, sinh; Giới tính; Số điện thoại liên hệ. Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi không công nhận kết quả đối với người dự thi không nhập đầy đủ thông tin khi dự thi.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 tài khoản tham gia cuộc thi, mỗi tài khoản được tham gia dự thi 02 lần, Ban Tổ chức sẽ tính kết quả ở lần thi có số điểm cao nhất.

- Thí sinh tham gia thi sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet để trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm được xáo trộn từ bộ đề gồm 50 câu hỏi được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm (chọn A,B,C, D).

3.2. Đội thi: Mỗi Chi đoàn được tính là 01 đội thi.

3.3. Thời gian thi:

- Thời gian hệ thống thi trực tuyến mở để các thí sinh tham gia là 50 phút.

- Số lượng câu hỏi trong mỗi lần thi trực tuyến là 20 câu hỏi. Mỗi lần thi trực tuyến của thí sinh kéo dài tối đa 20 phút.

3.4. Điểm thi và giải thưởng:

Giải thưởng ở phần thi này gồm có giải thưởng cá nhân và giải thưởng tập thể.

a) Giải cá nhân: 01 giải.

- Người đạt giải là người có nhiều câu trả lời đúng nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Ban Tổ chức.

- Trường hợp nhiều người dự thi có số lượng câu trắc nghiệm trả lời đúng nhất bằng nhau sẽ xử lý như sau: Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu trắc nghiệm nhất trong thời gian ngắn nhất. Ban Tổ chức sẽ trích xuất thống kê theo độ chính xác đến miligiây để làm căn cứ trao giải.

b) Giải tập thể: Đội đạt giải là đội có nhiều thí sinh tham gia dự thi nhất. Trường hợp cùng kết quả sẽ tính theo chất lượng trả lời câu hỏi của thí sinh trong đội. Đội đạt giải nhất sẽ được điểm tối đa là 40 điểm, các đội thi còn lại sẽ bị theo thứ tự từ trên xuống dưới sẽ thấp hơn đội xếp trên 05 điểm.

IV. THỜI GIAN THI

Cuộc thi sẽ diễn ra tại 01 xã, phường. Mỗi xã, phường là 01 cuộc thi riêng biệt. Thể lệ thi này áp dụng chung cho cả 04 xã, phường. Cụ thể:

- Phường An Xuân:

+ Thời gian gửi bài dự thi thiết kế Infographic tuyên tuyền: trước ngày 25/6/2024 (liên hệ qua Zalo 0866190283 để gửi bài dự thi).

+ Thời gian thi các nội dung thi còn lại (thuyết trình Infographic, đuổi hình bắt chữ, tìm hiểu pháp luật trực tuyến): 01 buổi sáng 01/7/2024, bắt đầu lúc 08h00’.

+ Địa điểm thi: Hội trường UBND phường An Xuân.

- Phường An Mỹ:

+ Thời gian gửi bài dự thi thiết kế Infographic tuyên tuyền: trước ngày 27/6/2024 (liên hệ qua Zalo 0866190283 để gửi bài dự thi).

+ Thời gian thi các nội dung thi còn lại (thuyết trình Infographic, đuổi hình bắt chữ, tìm hiểu pháp luật trực tuyến): 01 buổi sáng 03/7/2024, bắt đầu lúc 08h00’.

+ Địa điểm thi: Hội trường UBND phường An Mỹ.

- Xã Tam Thăng:

+ Thời gian gửi bài dự thi thiết kế Infographic tuyên tuyền: trước ngày 04/7/2024 (liên hệ qua Zalo 0866190283 để gửi bài dự thi).

+ Thời gian thi các nội dung thi còn lại (thuyết trình Infographic, đuổi hình bắt chữ, tìm hiểu pháp luật trực tuyến): 01 buổi sáng 09/7/2024, bắt đầu lúc 08h00’.

+ Địa điểm thi: Hội trường UBND xã Tam Thăng.

- Phường Hòa Hương:

+ Thời gian gửi bài dự thi thiết kế Infographic tuyên tuyền: trước ngày 06/7/2024 (liên hệ qua Zalo 0866190283 để gửi bài dự thi).

+ Thời gian thi các nội dung thi còn lại (thuyết trình Infographic, đuổi hình bắt chữ, tìm hiểu pháp luật trực tuyến): 01 buổi sáng 11/7/2024, bắt đầu lúc 08h00’.

+ Địa điểm thi: Hội trường UBND phường Hòa Hương.

V. GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:

- Giải tập thể: Dành cho đội có số điểm tổng hợp qua các phần thi xếp từ cao đến thấp.

+ 01 Giải Nhất: 1.500.000 đồng;

+ 01 Giải Nhì: 1.000.000 đồng;

+ 01 Giải Ba: 800.000 đồng;

+ 01 giải Khuyến khích: 500.000 đồng.

- Giải cá nhân:

+ 01 Giải nhất phần thi thuyết trình Paragrapic: 500.000 đồng;

+ 01 Giải nhất phần thi pháp luật trực tuyến: 500.000 đồng.

Tổng cộng: 4.800.000 đồng.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ VỀ CUỘC THI

- Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ: Liên hệ ông Nguyễn Thanh Bình, ĐT: 0866190283.

- Thành đoàn Tam Kỳ: Liên hệ bà Nguyễn Thị Ly.

Hỗ trợ về kỹ thuật thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến: ông Nguyễn Thanh Bình.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật cho thanh niên, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên website: tuphap.tamky.quangnam.gov.vn, mục Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến./.

    

Nơi nhận:                                                                     

- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;

- HĐPH PBGDPL thành phố;

- 04 cơ sở Đoàn liên quan;

- Lưu: PTP, TĐ.

 

  TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Trần Tiến Vinh

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP